Strony
Kategorie
Archiwa
Najnowsze komentarze

img
Przyzwyczailiśmy się chodzić na Mszę świętą, przywykliśmy przyjmować Komunię świętą. Jednak nawet po wielu latach pozostaje prawdą, że te rzeczywistości nas przekraczają i że nie rozumiemy, o co właściwie chodzi. Niektórzy święci i mistycy zostawili nam swoje świadectwo, jakby odsłaniali zasłonę, abyśmy i my pragnęli przeniknąć głębiej pod powierzchnię słów, gestów i naleciałości swych przyzwyczajeń. Jest zatem właściwe, abyśmy w stosunku do Eucharystii zachowali trochę pokory i świadomie bronili się przeciw wszystkim frazesom, formalizmowi i rutynie.

Comments are closed.