Strony
Kategorie
Archiwa
Najnowsze komentarze
Polecane

Archive for the ‘Religia’ Category

Abyśmy mogli zachwycić się tajemnicą Eucharystii, najpierw musimy stać się na powrót dzieckiem – w ewangelicznym sensie tego słowa. Odejść od siebie samego, od swej własnej pracy i ważnych spraw i nauczyć się zauważać, że są rzeczywistości jeszcze piękniejsze i ważniejsze niż te, które sami sobie stwarzamy. W tym sensie dzieci i święci mają ze sobą wiele wspólnego. Trzeba się stać człowiekiem, Read the rest of this entry »

Gdy zakończyły się spory teologów, Kościół mógł przystąpić do ogłoszenia tego dogmatu. Po uprzedniej konsultacji z teologami i biskupami całego świata Pius IX ogłosił go w dniu 8 grudnia 1854 roku. W dzień i noc poprzedzające tę uroczystość szalały nad Rzymem gwałtowne burze. Rankiem tego dnia pokazało się jednak słońce. Tłumy pielgrzymów i rzymian wypełniły olbrzymią bazylikę Św. Piotra. Obecnych było 56 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Musimy pamiętać, że nie było wówczas samolotów ani kolei. Nie było więc tak łatwo jak obecnie zgromadzić się tłumom.

Read the rest of this entry »

Zachowanie szóstego przykazania w naszej cywilizacji przesyconej erotyzmem przychodzi człowiekowi o wiele trudniej niż w Ziemi Świętej za czasów Chrystusa. Dlatego spotykamy w swym życiu wielu ludzi podobnych do niewiasty z dzisiejszej Ewangelii. Jaka powinna być nasza postawa wobec nich? Dwóch skrajności powinniśmy unikać: z jednej strony postawy gorszącego się i ostro potępiającego faryzeusza, z drugiej, dziś częstszej, postawy permisywizmu, lekceważenia grzechu i traktowania go jako zjawiska. Właściwa jest tylko postawa Chrystusa: potępić grzech, ale okazać miłość i dobroć człowiekowi grzeszącemu, pomóc mu w wydobyciu się z błota i w oczyszczeniu. Zenon Saltini, włoski ksiądz, twórca Nomadelfii, dzieła opieki nad opuszczonymi dziećmi i młodzieżą, zaraz po swoich święceniach spotyka przyjaciela, ks. Jana Calabria, starszego już i znanego ze świętości kapłana. Ksiądz Calabria chce dać swemu młodemu przyjacielowi wskazówki dotyczące pracy duszpasterskiej. Rozpoczyna od pytania:

Read the rest of this entry »

Mamy wrażenie, że nienawiść i walki między ludźmi są obecnie mniej gwałtowne niż w dawnych latach. W Europie, po olbrzymiej fali walk i nienawiści na tle narodowościowym, spowodowanych przez Hitlera, nastąpiło duże uspokojenie na tym polu. W Europie Zachodniej dąży się nawet do zniesienia granic, stworzenia jednej wielkiej wspólnoty.

Również w Europie, zwłaszcza Zachodniej, zginęły w dużej mierze walka i nienawiść klasowa. Ogólny dobrobyt sprawił, że nawet partie komunistyczne nie wiedzą, co począć z teorią walki i nienawiści klasowej. We Wschodniej zaś Europie, w byłych krajach komunistycznych, też przestano mówić o walce klasowej, jako motorze postępu, ponieważ forsowany siłą ustrój bez własności prywatnej i klas doprowadził do nędzy. Kościół ze swą nauką o miłości, wybaczaniu i współpracy odegrał dużą rolę w łagodzeniu tych walk. W Polsce kardynał Stefan Wyszyński na każdym kroku powtarzał swym rodakom: „Wychodźcie do swych bliźnich nie z zaciśniętą pięścią, ale z otwartą dłonią gotową do pomocy”. Nędza, brak demokracji i sprawiedliwości nie pozwalają, niestety, w krajach Trzeciego Świata na wygaśnięcie walk i nienawiści między biednymi a bogatymi.

Read the rest of this entry »