Strony
Kategorie
Archiwa
Najnowsze komentarze

img
Niechęć do naśladowania. Naśladowanie jest jednym z naszych obowiązków względem świętych oprócz oddawania im czci i modlitwy o ich wstawiennictwo. Gdy mówimy o naśladowaniu świętych, przychodzi na myśl anegdota G. Bernanosa z tomu jego essejów „Les grands cimitieres sous la lunę”. Mówi on tak o chrześcijanach: „Jesteście podobni do tych żołnierzy, którzy czekali na rozkaz do ataku. Nagle Read the rest of this entry »

img
Całe nasze życie chrześcijańskie jest dążeniem do upodobnienia się do Chrystusa. Bowiem — jak pisze Św. Paweł — Bóg przeznaczył ludzi do tego, by się stali na wzór obrazu Jego Syna (Rz 8,29). To zadanie jest jednak dla nas ułomnych bardzo trudne, wzór wydaje się nam zbyt wzniosły, zbyt doskonały jak na nasze słabe siły. Myśląc o tym, św. Augustyn w kazaniu na dzień Wszystkich Świętych Read the rest of this entry »

img
Święci żyli najczęściej w innych czasach i innych warunkach niż my. Dlatego też nasze życie nie może być wiernym, mechanicznym odtworzeniem ich życia. Oto wspomnienia kard. J. Siri, arcybiskupa Genui, związane z tym tematem: „Przypominam sobie, że gdy byłem jeszcze mały, sądziłem, że święci stali się nimi, ponieważ cały dzień klęczeli z rękami wzniesionymi do góry. Widziałem obrazy tak ich Read the rest of this entry »

img
Przyzwyczailiśmy się chodzić na Mszę świętą, przywykliśmy przyjmować Komunię świętą. Jednak nawet po wielu latach pozostaje prawdą, że te rzeczywistości nas przekraczają i że nie rozumiemy, o co właściwie chodzi. Niektórzy święci i mistycy zostawili nam swoje świadectwo, jakby odsłaniali zasłonę, abyśmy i my pragnęli przeniknąć głębiej pod powierzchnię słów, gestów i naleciałości swych Read the rest of this entry »